Pikapäevarühm

Pikapäevarühma avaldusi saab esitada infosüsteemis ARNO (www.tartu.ee/arno) või vajadusel paberkandjal.

Pikapäevarühma töös ette tulevatest erandlikest muudatustest antakse vanematele teada õpilaspäeviku vahendusel.