Töötasustamise alused

Töötasustamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Haridustöötajate Liidu vahel sõlmitud kollektiivleping nr.11, 26.05.2014.