Tervisenõukogu 2015-2016 õ.a. I poolaasta kokkuvõte

Tervisenõukogu koosolekud- toimuvad korra kuus, vajadusel sagedamini.

Tervise-teemalised ettevõtmised:

- puu- ja juurviljanädala raames: üle-kooliline vigurjuurviljade näitus ja vigurviljade kandmise võistlus, 5. klass ja TLA 1.+2.+3. käis uurimusretkel Tartu turgudel, kunsti- ja tööõpetuse tundides terviseteemaliste tööde tegemine, puu- ja juurviljade kasulikkust propageeriv stend III korrusel;

- üle-Euroopalise liikumisnädala tähistamine (spordipäev);

- 5. ja 4. klass külastasid seenenäitust ja Tartu  Milli;

- toimus ülekooliline liikumispäev/matkapäev „Sügist otsimas“;

- leivanädala raames: 5. ja 6.A, 8, 9a ja 9b klass käisid õppekäigul LEIBUR´is, kodunduse tundides tehti sel nädalal leivatoite, algklasside ainetundides räägiti leiva saamisest ja kasulikkusest;

Tervisestendid -õpilastega ühistöös koostatud. Terviseinfo jagamine õpilastele ja õpetajatele.

Osalemine tervisekonkurssidest - 5. klass kirjutas TAI terviseprojekti konkursile projekti - „Kus me käisime, mida nägime ja nüüd ka teame“. Projekt kahjuks rahastust ei saanud.

Meie kooli kaks klassi osalevad „Suitsuprii klassi konkursil“ ja täidavad selle projektiga seotud lisaülesandeid. Näiteks: 5. klass otsis kesklinnas suitsuvabade kohtade märgistusi, jõuti käia ka hapnikurikkas jõulumetsas kiikumas (raekoja platsil).

5. klass osales omakoostatud terviseteemalise kokaraamatuga televisioonis uute retseptide konkursil saated Laste Jaam.Tööd märgiti ära, kiideti televisioonis ning anti ka meened. Konkursi parematest töödest pannakse kokku laste kokaraamat, kus meie laste luuletused sees.

Vahetunnid: pikapäevarühma ruumis töötab puhketuba laste jaoks, kes tahavad vahetunnis vaikust ja rahulikku olemist, rahulikku mängimist. Toimetulekuõpilastel ja II-III klassil on võimalus vahetunnis õp. Kristeli klassis mängida. Erinevate klasside poisid veedavad oma vahetunde võimlas palli mängides.

Koolitoidu tervislikkuse jälgimine ja ettepanekute tegemine selle parendamiseks.

Huvitavad toidud lauale - 5.klass küpsetas banaani- ja porgandipannkooki, õp. Viljar õpetas õpetajatele ja LA õpilastele, kuidas seisma jäänud leivast või sepikust teha pitsat.

Koostöö politseiga – helkurite kontroll.

Külaskäigud klassidesse - sisejalatsite kontroll.

Enesetäiendus - terviseteemalistest koolitustest ja seminaridest osavõtt.

Koostöö – õpilaste ja õpetajatega, TAI-ga,  Tartu linna tervishoiuosakonnaga ja linnaarstiga, lastevanematega, teiste koolide tervisemeeskondadega. 

 

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2020  Tartu Kroonuaia Kool