Tervisenõukogu 2014-2015 kokkuvõte

Terviseteemalised sündmused 2014-2015 õ.a.

Osalesime kolme klassiga Suitsuprii klassi konkursil. Edukalt lõpetas kahjuks vaid üks klass -4. klass.

Aastaringselt teostasime pakutava koolilõuna kvaliteedi ja tervislikkuse kontrollimist ja hindamist, tegime ka ettepanekuid.

Igal neljapäeval toimusid tervisenõukogu kaasabil 4. klassis erinevad suitsuprii-teemalised tegevused.

Kooli mängutoas tegelesid vahetundidel lastega just tervisenõukogu liikmed.

Teostasime helkurite kontrolli.

Kahel kuul õppeaasta jooksul saime käia tasuta uisutamas Lõunakeskuse liuväljal.

Osalesime kogu õppeaasta vältel väga usinasti Eesti eriolümpia spordivõistlustel ja tõime koju väga häid saavutusi.

Osalesime aktiivselt ka erinevatel linna spordiüritustel.

SEPTEMBRIS

September algas meil traditsioonilise „Reipalt koolipinki!“ tervisepäevaga (kooli staadionil erinevad liikumistegevused).

SÜGISENE PUU- JA KÖÖGIVILJANÄDAL = sügise sünnipäeva tähistamine:

Iga päev oli teemaks üks puu- ja juurvili. Selles osas tegime koostöö ka kooli sööklaga. Menüü valmistati ette vastavalt puu- ja köögiviljanädalale.

Ka kokandustundides valmistati teemakohaseid toite.

Meie kooli T.O.R.E ring pani kokku stendi puu- ja juurviljade tähtsusest meie toidulaual.

Puu- ja juurviljade teemat käsitleti sel nädalal inimeseõpetuse, eluõpetuse ja loodusõpetuse tundides.

Kunsti-ja tööõpetuse tundides joonistati, vooliti juur-ja puuvilju.

Õpetajatele toimusid konkursid: „Parim hoidis“ ja „Parim sügisandidest küpsetis“.

 

OKTOOBRIS

-          toimus muusikateraapiapäev projektipäevana;

-          algasid ka suitsupriiklassi tegelused;

-          toimus liikluspäev (vigursõiduvõistlused, liiklusteemalised vikrotiinid ja kuldvillak);

-          alustasime VIREO Laste Tervisekooliga. Meie kooli grupis oli 11 õpilast;

-          koolitöötajatele toimus VIREO Tervisekooli süvalihas- ja venitusnäidistreening.

NOVEMBRIS 

-          toimusid 7.-9. klassi õpilastele seksuaaltervise loengud, mida viisid läbi arstiteaduskonnaüliõpilased;

-          võtsime osa ka linnamängust „Mobiilid tasku, pilk tänavale“, mis oli mõeldud 5.-9. klassi noortele.

 

JAANUARIS, VEEBRUARIS

-          toimus talvine tervisepäev - suusapäev ( läbiviijaks Suusabuss);

-          toimetulekuõpilastele toimus liikumisaktiivsuse päev;

-          toimusid elektriohutuse teemalised loengud;

-          toimus poistenädal (korvikütt, jõusurumine, mälumäng, gladiaatorite võitlus);

-          õpetajate ja õpilaste koolipäeva meeleolukamaks muutmiseks korraldasime lõbusa värvide nädala

        MÄRTS

-          tüdrukutenädal (juuste hooldus, kosmeetika kasutamine, popima tüdruku valimise konkurss).

 

APRILLIS, MAIS, JUUNIS

-          toimus naljapäev „Naera terviseks!“;

-          osalesime programmi „Kaitse end ja aita teist!“ ohutusõppeteemalistes loengutes;

-          osalesime PRIA puu- ja juurviljaprojektis;

-          toimus Playback;

-          toimus orienteerumismäng „Fotojaht linnas“ (jalgsi Tartut avastamas);

-          toimus suutervise teemaline loeng 2.-6. klassi õpilastele;

-          toimus kevadine tervisepäev (kooli staadionil erinevad liikumistegevused);

-          toimus südamenädal (hip-hop päev, liikumisvahetunnid õues, jüripäeva teatejooks, linna heakorratalgutest osavõtt);

-          saime käia tasuta sulgpallitreeningutel Sarapuu sulgpallihallis;

-          II klass läbis ujumisõpetuse;

-          7.-9. klassi õpilased osalesid kogemusnõustaja Immanueli loengus (narko teema).

 

 

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2020  Tartu Kroonuaia Kool