Koolitoitlustuse rahulolu uuring

13.11 - 30.11.2017 viib Kroonuaia Kooli toitlustaja Daily läbi koolitoitlustuse kliendi rahulolu uuringut.

Küsitlus asub aadressil http://www.ankeet.ee/a/xoposo

Vastuseid oodatakse õpilastelt, lapsevanematelt ja koolitöötajatelt.