Koolituspäev 28.02.18

Õpiraskustega õpilaste õpetamine

Ületartuline koolituspäev Tartu Kroonuaia Koolis

Puiestee 62

28. veebruar 2018

 

Päevakava:

9.30 – 10.00 Tervituskohv

10.00 – 10.20 Tartu Kroonuaia Kool ja kompetentsikeskus (Ain Ostrat)

10.20 – 11.00 Kuidas ära tunda ja toetada õpiraskustega õpilast? (Meelika Maila)

11.00 – 11.30 LÕK õpilase eripärad ja toetamise võimalused (Heidi Öövel)

11.30 – 11.45 Sirutuspaus

11.45 – 12.40 Kaasamine praktilise kogemuse näitel 3. klassis (Kaja Pastarus)

12.40 – 13.15 Kuidas toetada õpimotivatsiooni? (Anu Põllusaar)

13.15 – 13.30 Küsimused

13.30 – 14.00 HEV õppevara tutvustamine ja erimetoodilised soovitused õppe jõukohastamiseks

Mõttepesad:

Eesti keel ja võõrkeel (Reet Lill, Kaja Pastarus, Merle Varik, Lembi Riistan)

Matemaatika (Marje Külm, Kadri Männiksaar, Meelika Maila)

Loodus- ja sotsiaalained (Heidi Öövel, Anu Pärnpuu, Reigo Kärner)

Kognitiivsete ja sotsiaalsete oskuste arendamine läbi mängu (Kristel Palgi, Anne Mereküla).

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2018  Tartu Kroonuaia Kool