Juunikuu sündmused

1.juuni lastekaitsepäev linnas (kõik klassid linnas üritusel) 

IX kl. EKSAM

 5. juunil 6.+7.kl. võistkond KEAT võistlusel Tähtveres

 6juuni on matkapäev  Marsruut: kool – ERMi park – kool.

Start peale 1. ainetundi.  

Pikapäevarühm: 11.00 – 14.00

 7. juunil popima poisi ja tüdruku valimised

1.- 2. tund tavalised ainetunnid

3.- 4. tund popima poisi ja tüdruku valimised saalis.

Koolipäev lõpeb 11.40. Pikapäevarühm: 11.40 – 14.40

Õppenõukogu 12.00

 8. juunil spordipäev TÜ staadionil 9.00-11.00

IX klassi EKSAM

Pikapäevarühm: 11.30-14.30

 11. juuni on klassipäev (klassijuh. oma klassiga ekskursioonil, muuseumipäeval vms.)

Pikapäevarühm: 12.00-14.00

 12. juunil viimase koolikella aktus

IX klassi EKSAM

8.30 klassihommik. 9.00 aktus. Koolipäeva lõpp 10.00.

Pikapäevarühma ei toimu!

Õppenõukogu  kell 12.00

 15. juunil IX klassi lõpuaktus kell 17.00 kooli saalis

 

 

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2019  Tartu Kroonuaia Kool