Eeesti Vabariigi sünnipäeva nädal

 

ESMASPÄEVAL, 18. veebruaril 3. tunni ajal:

EV aastapäevale pühendatud kontsert-aktus.

Üles astuvad meie kooli ja Kivilinna kooli esinejad.

(Koostööprojekti III moodul – ühiskontsert).

Selga pidulik riietus!

 

TEISIPÄEVAL, 19. veebruaril 3. tunni ajal:

meeleolukas kontsert-show.

Külas puhkpilliansambel BRASSICAL.

 

KOLMAPÄEVAL, 20. veebruaril:

Eriolümpia tänuüritus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.

Üritusele on palutud meie kooli parimad eriolümpia sportlased Jaana Mark ja Gennadi Mitnik

ning kooli juhtkonda esindab huvijuht Meelika Aruots.

 

REEDEL, 22. veebruaril:

 Päevakava: 

AEG

 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3+4, 4a, TT

 

4b, 5V, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, VTT

1. tund

Joonistamine „Minu Eesti“

 

Joonistamine „Minu Eesti“

2. tund

Eesti muinasjutud

(lug., jut., joonistamine, dramatiseerimine vms.)

 

Tantsud, mängud II korrusel

3. tund

Tantsud, mängud II korrusel

 

„Jõukatsumine“ III korrusel

4. tund

Eesti-teemaline üritus saalis

 

Eesti-teemaline üritus saalis

 

Koolilõuna: I söögivahetund on kell 11.00, II söögivahetund kell 11.50  

Koolipäev lõpeb kell 12.00.

Pikapäevarühm töötab kella 13-ni.

                           

 

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2020  Tartu Kroonuaia Kool