Koolituspäev Kooliks valmis?

Tartu Kroonuaia Kool korraldab neljapäeval, 28. veebruaril ülelinnalise HEV koolituste sarja raames koolituspäeva Kooliks valmis?

 

10.00 - 10.10 Tervitus ja avasõnad. Tartu Kroonuaia Kooli direktor Ain Ostart.

10.10 – 10.40 Koolivalmidusest. Tartu Kroonuaia Kooli õppealajuhataja Meelika Maila.

10.40 – 11.30 Koolieeliku ainealased põhioskused eesti keeles ja matemaatikas. Tartu Kroonuaia Kooli õpetajad Kaja Pastarus ja Heidi Öövel.

11.30 – 12.00 Kohvipaus

12.00 – 13.00 Tähelepanekuid ja soovitusi sotsiaalsete- ja õpioskuste arengu toetamiseks. Tartu Kroonuaia Kooli õpetajad Merle Varik, Reet Lill, Jaana Kaarend, Kadri Agarmaa.

13.00 – 13.30 Tähelepanekuid ja soovitusi toimetulekuõpet vajava lapse arengu toetamiseks koolieelses eas. Tartu Kroonuaia Kooli õpetaja Kristel Palgi.

13.30 – 14.30 Küsimused. Kokkuvõte. Ringkäik koolimajas.

 

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2020  Tartu Kroonuaia Kool