TÄHTIS INFO!

Seoses COVID-19 viiruse kiire levikuga otsustas Eesti Vabariigi valitsus ja Tartu Linnavalitsus alates esmaspäevast, 16. märtsist viia Tartu linna üldhariduskoolid üle distantsõppele.

Tartu Kroonuaia Kooli juhtkonna ja hoolekogu otsusel läheb Tartu Kroonuaia Kool üle e-õppele, esialgu kaheks nädalaks, 16.-29. märts.

Meie koolis ei ole registreeritud ühtegi koroonaviiruse juhtu, tegutseme ennetuse põhimõttel oma õpilasi, õpetajaid ja nende pereliikmeid säästes.

Kui Tartu linn otsustab e-õppe perioodi pikendada, anname sellest e-kooli ja kooli kodulehe kaudu teada.

Samal põhjusel ja perioodil on suletud ka kõik Tartu linna muuseumid, huvikoolid, raamatukogud, päevakeskused ja spordibaasid.

Loodame, et lapsed püsivad kodus ja ei külasta sellel perioodil avaliku linnaruumi asutusi (eriti kaubanduskeskusi).

Palun jälgige edasisi juhtnööre igapäevaselt e-kooli vahendusel.

 

Lugupidamisega Tartu Kroonuaia Kooli direktor Ain Ostrat.

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2020  Tartu Kroonuaia Kool